top of page
23.png

 ענאבה הנדסה אזרחית בע"מ 

 עוסקת במתן שירותי בקרת איכות, הבטחת איכות, פיקוח הנדסי, חישוב כמויות בעבודות עפר, סלילה   ובטונים בתחום ההנדסה אזרחית. 

 החברה פועלת על פי נהלי האיכות אשר מבטיחים עמידה בדרישות וצפיות לקוחותיה, באמצעות חשיבה   ביקורתית, יצירתית במתכונת גמישה למציאת פתרונות לבעיות ואירועים הנדסיים. 

 החברה מתמחה במספר תחומים בענף הסלילה, התשתיות והמבנים ונותנת שירותים לפרויקטים של חברת   נתיבי ישראל, משרד השיכון, חוצה ישראל, נתיבי אילון, חברת מוריה בירושלים ועוד. 

 החברה מספקת ללקוחותיה מגוון שירותים של ניהול, פיקוח הנדסי, הכנת תכניות ב"א, פרוגרמות בדיקות   ונהלי בקרה ועוד. 

 החברה מעסיקה מהנדסים והנדסאים בעלי ניסיון רב בתחומי התשתיות והמבנים. 

bottom of page